Przekaż nam 1,5% podatku!

WTZ ,,Tęcza"

Celem Warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

WTZ ,,Tęcza"

Celem Warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Niezwykłe miejsce dla niezwykłych ludzi!

Celem Warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Warsztaty Terapii Zajęciowej „TĘCZA” w Gliwicach istnieją od 1993 r. To jedna z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Fundacja „Różyczka” ma przyjemność i zaszczyt prowadzić ten ośrodek WTZ od 1 stycznia 2016 roku.
W tym niezwykłym miejscu, pod okiem życzliwych i wykwalifikowanych terapeutów, prowadzona jest rehabilitacja 50. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Program zajęć

W pracowniach realizowany jest indywidualny program rehabilitacji. Program jest ściśle dostosowany do poziomu każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są w 9. pracowniach terapeutycznych: muzyczno-teatralnej, plastycznej, krawieckiej, rękodzieła, gospodarstwa domowego, poznania świata, biurowej, ogrodniczej i ceramicznej, aktywizacji zawodowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Dbamy także, aby uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach na basenie, wydarzeniach kulturalnych czy turnusach rehabilitacyjnych. Serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki oraz do poznania naszych uczestników. Zachęcamy do pomocy i współpracy wszystkie osoby, którym niepełnosprawni nie są obojętni.

Bieżące informacje
u nas na Facebooku

Jak wesprzeć warsztaty?

1% Podatku

Przekazać 1 % podatku KRS 0000399191 z dopiskiem „WTZ Tęcza”

Darowizny