Przekaż nam 1,5% podatku!

Skontaktuj się

Masz pytania? Zapraszamy do skontaktowania się z naszą fundacją poprzez formularz kontaktowy, e-mailowo bądź telefonicznie.

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Zapraszamy do skontaktowania się z naszą fundacją poprzez formularz kontaktowy, e-mailowo bądź telefonicznie.

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Dane rejestrowe

Fundacja „Różyczka" powstała w 2011 r. i została zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000399191. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymała nr identyfikacji REGON: 242764218. Fundacji został nadany nr identyfikacji podatkowej NIP: 6312642295. 7/11/2013r. decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach Fundacja Różyczka, uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.