Alicja Węglorz

W kwietniu 2020 r. w wieku 9. lat Alicja zachorowała na cukrzycę typu I. Od tej pory cały czas jest pod opieką poradni diabetologicznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Cukrzyca typu I jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. Leczenie Alicji opiera się na ciągłym, dożywotnim podawaniu insuliny za pomocą wkłuć. Znaczącym wsparciem w terapii cukrzycy typu I jest nowoczesna technologia w postaci pompy insulinowej i systemów monitoringu glikemii. Pompa insulinowa wraz ze specjalistycznym systemem ułatwia Alicji codzienne funkcjonowanie, ponieważ umożliwia podawanie insuliny w sposób ciągły oraz pełny całodobowy monitoring glikemii. Pompa insulinowa stanowi pomoc w zapobieganiu powikłaniom związanym z nadmiarem cukru we krwi lub z jego zbyt niskim poziomem, poprzez system powiadomień, alarmów oraz odpowiednie dawkowanie insuliny. Organizm Alicji rośnie i dopiero się rozwija, dlatego bardzo ważne jest, aby wahania poziomu cukru były jak najmniejsze i nie uszkadzały innych rozwijających się narządów.

Dzięki odpowiedniemu leczeniu Alicja może rozwijać swoje pasje, do których należy nauka gry na skrzypcach i pływanie w basenie.
Wszystkie pozyskane środki są przeznaczane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zakup bieżącego doposażenia w niezbędne wymienne akcesoria w postaci sprzętu do wkłuć, sensorów i innych środków medycznych oraz na rehabilitację.

Aby pomóc Alicji wpłat można dokonywać na subkonto 35 10501298 1000 0090 8080 2045 oraz przekazać 1,5% podatku na nr KRS 0000399191 z dopiskiem „dla Alicji Węglorz”.