Agnieszka Alberska

Jako osoba dorosła, po studiach, pracująca i samodzielna, uległam w 1998 roku wypadkowi samochodowemu, nie z mojej winy. Na skutek tego wypadku mam przerwany rdzeń kręgowy i co za tym idzie -porażenie czterokończynowe. Porażeniu towarzyszy szereg dolegliwości, których na co dzień nie widać, ale z którymi cały czas się zmagam - z nadzieją na postęp medycyny i zmianę sytuacji zdrowotnej na lepszą. Moje życie ułożyło się tak, że zostałam sama z mamą. W celu utrzymania mojego organizmu w możliwie dobrej kondycji, konieczna jest nieustanna praca nad ciałem, rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny oraz ewentualne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Wszystko to wiąże się z dużymi kosztami finansowymi, które cały czas się zwiększają.  

 

Aby pomóc Agnieszce wpłat można dokonywać na subkonto 10 1050 1298 1000 0024 1713 9660 oraz przekazać 1,5% podatku na nr KRS0000399191 z dopiskiem „dla Agnieszki Alberskiej”.